XE NÂNG GIA HUY JAPAN

 • 2698244715241470.jpg
 • 1222153816793730.JPG
 • 8321679210554250.jpg
 • 9527014369569440.jpg
 • 2320684516162240.jpg
 • 5665770564043040.jpg
 • 8445432856316740.jpg
 • 7452126593467390.jpg
 • 0724687337908230.jpg
 • 7073417355637610.jpg
 • 9961200759641560.jpg
 • 6329540081431490.jpg
 • 7150422591238560.png
 • 8825654014694360.jpg
 • 6604383867530050.jpg
 • 9724258513419960.jpg
 • 156682584998000.jpg
 • 456407553582688.jpg
 • 618138367899141.png

Dịch vụ

BÌNH ĐIỆN XE NÂNG

ẮC QUY ĐIỆN HIỆU HITACHI 
- Công suất thiết kế: 48V/400Ah/05Hr
- Kiểu cell: VTDX400M
- Kích thƣớc: 144x158x427 mm
- Hàng mới 100%
- Xuất xứ: Thái LanCác Bài Viết khác

Video clip

Copyright © 2016 by GIA HUY .All rights reserved. Desgin by Nina.